Skip til hoved indholdet
    Hjem Seniorrådet mener... Svarfrister for sagsbehandling

Svarfrister for sagsbehandling

Læs Seniorrådets høringssvar vedrørende vejledende svarfrister for sagsbehandling. Emnet blev behandlet på Seniorrådets møde den 12. oktober 2023.

Seniorrådets høringssvar

Seniorrådet tager status for overholdelse af den vejledende svarfrist i 2022 til efterretning.

I forslag til vejledende svarfrister for sagsområder i Senior og Omsorg i Aalborg Kommune 2024 ser Seniorrådet det som problematisk, at der er 8 ugers frist til behandling af hjælpemidler i henhold til lov om social service § 112. For eksempel godkendelse af lån af rollator efter hjemsendelse fra hospital, da det vil være til skade for borgeren ikke at kunne være mobil i 8 uger. En sådan frist bør som maksimum have en behandlingstid på 8 dage.

Læs mere

Læs hele sagsbeskrivelsen med bilag under punkt 6 i referatet fra Seniorrådets møde den 12. oktober 2023.

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Seniorrådet

Storemosevej 19
9310 Vodskov