Skip til hoved indholdet
    Hjem Hvad er Seniorrådet?

Hvad er Seniorrådet?

Seniorrådet rådgiver Byrådet om lokalpolitik, der vedrører den ældre del af befolkningen og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om kommunens forhold for borgere over 60 år.

Seniorrådet er lovpligtigt

Seniorrådet er nedsat i henhold til § 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor rådet kaldes Ældrerådet.

I Aalborg Kommune har rådet besluttet at bruge betegnelsen Seniorråd, da det er en mere dækkende betegnelse for den gruppe borgere, rådet repræsenterer.

Seniorrådet skal høres og kan stille forslag om ældrepolitik

Alle forslag der vedrører den ældre del af befolkningen i Aalborg Kommune skal sendes til høring i Seniorrådet, før de bliver vedtaget i Byrådet.

Rådet kan også på eget initiativ udtale sig og stille forslag om alle emner, der har interesse for kommunens ældre borgere.

Seniorrådet vælges af kommunens borgere over 60 år

Seniorrådet har 13 medlemmer, der vælges ved direkte valg blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år. Valgperioden er 4 år og følger Byrådets valgperiode.

Medlemskabet af rådet er et frivilligt og ulønnet hverv. Medlemmerne repræsenterer alle kommunens ældre borgere, de vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier eller interesseorganisationer.

Seniorrådet behandler kun generelle spørgsmål

Seniorrådet behandler generelle spørgsmål, men ikke personsager eller konkrete personalespørgsmål. Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Seniorrådets faggrupper

Som led i sit arbejde nedsætter Seniorrådet faggrupper, der behandler emner indenfor rådets virkefelt. Rådet har for eksempel nedsat faggrupper, der arbejder med mad og måltider, trafik og tilgængelighed, boliger til ældre, tilbud til demente samt omsorg, hjælp og pleje til ældre borgere i eget hjem såvel som på plejehjem.

Seniorrådet henviser sager til behandling i faggrupperne, men grupperne kan også tage sager op af egen drift, hvorefter gruppen belyser sagen og udarbejder en indstilling til rådet med forslag til handling. Det kan for eksempel være forslag til høringssvar, udtalelser og lignende.

Repræsentanter i lokalråd

Seniorrådet udpeger to repræsentanter til hvert af Aalborg Kommunes tre lokalråd, der så vidt muligt er bosiddende i lokalområdet.

Læs mere om lokalrådene

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Måske du også er interesseret i

Seniorrådet

Storemosevej 19
9310 Vodskov