Skip til hoved indholdet
    Hjem Seniorrådet mener... Plejeboligsøgende borgere på midlertidige pladser

Plejeboligsøgende borgere på midlertidige pladser

Læs Seniorrådets høringssvar om ændring af visitationspraksis for plejeboligsøgende borgere på midlertidige pladser. Emnet blev behandlet på Seniorrådets møde den 16. maj 2023.

Høringssvar fra Seniorrådet

Seniorrådet er meget bekymret over forslag om at stramme visitationspraksis for plejeboliger til borgere på midlertidige pladser.

Det er uacceptabelt, at borgere skal tåle at blive flyttet rundt i hele kommunen og dermed isoleres fra familie, venner og deres sociale netværk, blot fordi de har behov for ekstra hjælp og omsorg i en periode.

Det er kommunes pligt at sikre passende plejehjemsboliger til borgere med behov for hjælp og omsorg, og det er ikke rimeligt at kræve, at borgere skal acceptere den første ledige bolig uanset placering inden for kommunegrænsen.

Det skaber enorm utryghed for både borgere og deres pårørende og vil medføre unødvendigt lang transporttid for pårørende og netværk. Det er alarmerende, at Aalborg Kommune synes at overse det faktum, at der allerede i dag er mange ensomme borgere i kommunen og prioriterer økonomi over borgenes velbefindende. Borgeren har allerede bidraget til samfundet og har en forventning om, at der vil være passende hjælp og omsorg til rådighed, når det er nødvendigt, og at det efterleves på en værdig måde.

Seniorrådet opfordrer kraftigt til, at disse bekymringer tages alvorligt og at der arbejdes på alternative løsninger, der sikrer en passende og tryg pleje og omsorg på midlertidige pladser i nærområdet.

Seniorrådet opfordrer til, at der etableres midlertidige pladser på alle plejehjem.

Læs mere

Læs hele sagsbeskrivelsen under punkt 3 i referatet fra Seniorrådets møde den 16. maj 2024

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Seniorrådet

Storemosevej 19
9310 Vodskov