Skip til hoved indholdet
    Hjem Seniorrådet mener... Parkeringspolitik

Parkeringspolitik

Læs Seniorrådets høringssvar om parkeringspolitik i Aalborg Kommune. Emnet blev behandlet på Seniorrådets møde den 11. april 2023.

Indstilling

By- og Landskabsforvaltningen har sat parkeringspolitikken til offentlig høring:

https://www.aalborg.dk/HearingMedia/parkeringspolitik2024_ZtJ1.pdf

Seniorrådet er meget forundret over og utilfreds med, at parkeringspolitikken alene har været sendt i offentlig høring og ikke i tide er blevet fremsendt direkte til Seniorrådet for behandling og udarbejdelse af høringssvar. Seniorrådet har høringsret til alt, der vedrører ældre i Aalborg Kommune og det gør parkeringspolitik i høj grad.

Seniorrådet mener ikke By- og Landskabsforvaltningen har overholdt retningslinjerne for at skulle fremsende sådanne høringssager direkte til Seniorrådet, og når det ikke er sket, undrer det os også at erfare, at man uden at invitere Seniorrådet har afholdt orienterings/dialogmøder med bl.a. samråd m.fl.

Rådmanden er kontaktet desangående, men da den offentlige høringsfrist udløb den 29. marts 2024, valgte Seniorrådet at give høringssvar til den offentlige høring.

Høringssvar fra Seniorrådet

Vedrørende Parkeringspolitikken i Aalborg kommune.

Som en reaktion på den foreslåede Parkeringspolitik for Aalborg Kommune, ønsker vi i Seniorrådet at fremhæve to afgørende punkter, der er af særlig betydning for to specifikke samfundsgrupper: handicappede og ældre borgere.

Det er afgørende, at Parkeringspolitikken integrerer foranstaltninger, der imødekommer behovene for handicappede borgere. For at sikre et inkluderende bymiljø, bør der lægges vægt på at tilbyde handicapparkering tæt på centrale områder, hvor aktiviteter og handel finder sted. Dette inkluderer ikke blot nuværende handicap P-pladser, men vil også kræve en kraftig udvidelse af de muligheder vi ser i dag og med tilgængelighed for køretøjer med handicapfaciliteter. Derudover bør der tages højde for mulighederne for, at handicappede kan holde parkeret på handicapparkeringspladser uden nogen tidsbegrænsning, så de ikke føler sig begrænsede i deres aktiviteter

Desuden er det afgørende at sikre, at ældre borgere har adgang til parkeringsmuligheder tæt på byens centrum. Ældre mennesker kan have vanskeligheder med at dække lange afstande til fods, og derfor er det vigtigt, at der findes parkeringsfaciliteter, der er tilgængelige og bekvemme for dem. Dette kan omfatte dedikerede parkeringspladser i umiddelbar nærhed af indkøbsområder og andre centrale steder, hvor ældre ofte befinder sig. Derudover bør der være hensyntagen til ældres mobilitet ved at sikre tilstrækkelig plads og tilgængelighed for køretøjer, der er tilpasset ældre medborgere.

I lyset af disse behov opfordrer vi til, at konkrete foranstaltninger iværksættes. Dette vil ikke blot bidrage til at skabe et mere inkluderende og tilgængeligt bymiljø, men også støtte op om målene for Mobilitet 2040 ved at fremme et bæredygtigt og inkluderende transportsystem.

Læs mere

Læs hele sagsbeskrivelsen med bilag under punkt 15 i referatet fra Seniorrådets møde den 11. april 2024

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Seniorrådet

Storemosevej 19
9310 Vodskov