Skip til hoved indholdet
    Hjem Seniorrådet mener... Fra somatiske pladser til demenspladser på plejehjem

Fra somatiske pladser til demenspladser på plejehjem

Læs Seniorrådets høringssvar til forslag om konvertering af somatiske plejeboligpladser til demenspladser. Emnet blev behandlet på Seniorrådets møde den 14. marts 2024.

Seniorrådets høringssvar

Seniorrådet er positive overfor konvertering af somatiske plejeboligpladser til demenspladser, dersom det kan gennemføres uden at de lange ventetider blot flyttes til somatiske borgere, som også har behov for at få en plejehjemsplads.

Seniorrådet ser med tilfredshed, at man er opmærksom på den akutte udfordring med mangel på demenspladser og prioriterer at øge antallet mest muligt, samt ikke mindst at sikre en geografisk spredning af pladserne.

Seniorrådet bemærker, at pladserne skal konverteres løbende, så en somatisk plads først konverteres til en demensplads, når en borger, der har demens, er parat til at flytte ind på en ledig plads.

Seniorrådet har ofte gjort opmærksom på vores bekymring for somatiske borgere, der bor i samme enhed som borgere, der har demens, men eftersom der skal foretages demenssikring for 773.006 kr. på de 5 plejehjem, der er foreslået omfattet af konverteringen, går Seniorrådet går ud fra og vil også påpege, at konverteringen kun ses mulig, dersom de nye demenspladser indrettes i egne boenheder. 38 nye demenspladser kræver mere personale og Seniorrådet tager for givet, at den i indstillingen beregnede udgift på kr. 3.120.319 skal og vil blive anvendt til ansættelse flere medarbejdere.

Kirsten Algren og Kurt Freiheit kan ikke godkende høringssvaret da høringsmaterialet ikke er fyldestgørende.

Læs hele sagsbeskrivelsen med bilag under punkt 4 i referatet fra Seniorrådets møde den 14. marts 2024

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Seniorrådet

Storemosevej 19
9310 Vodskov