Skip til hoved indholdet
    Hjem Seniorrådet mener... Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi

Læs Seniorrådets høringssvar om Aalborg Kommunes digitaliseringsstrategi. Emnet blev behandlet på Seniorrådets møde den 14. september 2023.

Seniorrådets høringssvar

Fremtiden er mere digitalisering, og Aalborg Kommune har en meget ambitiøs strategi, som Seniorrådet ser frem til at kunne få en positiv virkning på ældreområdet.

Seniorrådet hilser velkommen, at gennemførsel af strategien vil kunne afhjælpe problemet med manglende arbejdskraft på plejehjem og i hjemmeplejen.

Seniorrådet har dog visse og store betænkeligheder, idet en del seniorer stadig ikke føler sig trygge i den digitale verden, og der skal virkelig sikres, at ingen føler sig tilsidesatte og risikerer at falde ned mellem 2 stole. Ikke alle bryder sig om at skulle besvære sine pårørende, men det er dog meget positivt, at der er fokus på, at det for den enkelte vil blive lettere at få hjælp af familiemedlemmer eller støttepersoner med digitale fuldmagter.

Borgeren skal kunne frasige sig pligten til digitalisering, uanset om borgeren er modtager af digital post eller ej.

Strategien omtaler data sammenhæng og fælles kommunale ramme arkitekter, hvilket Seniorrådet ser som meget positivt, da borgerens data således kan være tilgængelig for alle forvaltninger, andre kommuner, Regionen og Staten, hvilket vil lette borgerens henvendelse til det offentlige.

Mange seniorer er allerede digitaliseret og vil se frem til yderligere let tilgængelighed til det offentlige og en del bruger allerede i dag Aalborg Kommunes borgerbooking, som giver den enkelte borger en mærkbar frihed.

Læs mere

Læs hele sagsbeskrivelsen med bilag under punkt 7 i referatet fra Seniorrådets møde den 14. september 2023

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Seniorrådet

Storemosevej 19
9310 Vodskov