Skip til hoved indholdet
    Hjem Seniorrådet mener... Diæter til Seniorrådet

Diæter til Seniorrådet

Læs Seniorrådets høringssvar vedrørende retningslinjer for diæter med mere til Seniorrådets medlemmer. Emnet blev behandlet på Seniorrådets møde den 14. december 2023.

Seniorrådets høringssvar

Seniorrådet er enig i, at der skal udarbejdes retningslinjer for udbetaling af diæter med mere til Seniorrådets medlemmer for at skabe samme gennemsigtighed og åbenhed om rammerne for ydelser til Seniorrådet, som der fremover vil være for Byrådet og de politisk udpegede organer i Aalborg Kommune som for eksempel Integrationsrådet og Handicaprådet.

Det nuværende Seniorråd har oprettet faggrupper, hvilket medfører mødeaktiviteter, der ikke tidligere har fundet sted. Seniorrådet bemærker med tilfredshed, at Senior- og Omsorgsudvalget anerkender disse faggrupper, idet udvalget i deres godkendelse af høringsgrundlaget tilføjer: "Godkendt", idet der tilføjes, at der ydes kørselsgodtgørelse til møder i arbejdsgrupper, som Seniorrådet nedsætter.

I sagsbeskrivelsen bemærkes: "Udkastet til retningslinjer for Seniorrådet følger den hidtidige praksis. Forslaget vurderes således ikke at have en selvstændige budgetpåvirkning." Men eftersom Seniorrådet ikke tidligere har haft disse faggrupper, har kørselsgodtgørelse til deres møder ikke været i Seniorrådets budget. Seniorrådet forventer fra 2024 og fremover at få tildelt budget hertil.

Læs mere

Læs hele sagsbeskrivelsen med bilag under punkt 10 i referatet fra Seniorrådets møde den 14. december 2023.

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Seniorrådet

Storemosevej 19
9310 Vodskov